info@marianfranken.nl | + 31 (0)6 13342926

Training

Vrouw in het familiebedrijf

Ben jij die dynamische vrouw binnen een familiebedrijf?

  • Vervul jij diverse rollen?
  • Ben jij je bewust van de verschillende petten die je draagt?
  • Vind jij al die verschillende rollen soms ook best lastig en ingewikkeld?
  • Waar haal jij het meeste voldoening uit, welke pet past jou het best?
  • Wat zou je kunnen gebruiken, inzetten om bewustere keuzes te maken?

Herken jij jezelf hierin, dan is het onderstaande iets voor jou.

Vanuit mijn eigen jarenlange ervaring als vrouw in het familiebedrijf is het bovenstaande erg herkenbaar voor mij en heb ik ook bij veel vrouwen in mijn omgeving de behoefte gevoeld en ervaren aan meer bewustwording rond dit thema. Van daaruit heb ik samen met collega Margot Peters onderstaande initiatieven ontwikkeld.

Vrouwen zijn op allerlei manieren betrokken in het familiebedrijf, als eigenaar, meewerkend echtgenote of ( schoon ) dochter die wellicht het bedrijf op termijn gaat overnemen. Welke verbinding dan ook, veerkracht is gevraagd!

In familiebedrijven komen twee systemen bij elkaar, die van het bedrijf en de familie. Juist het samenspel van deze systemen is een succesfactor van familiebedrijven. Mooi en ingewikkeld tegelijkertijd, want het geeft ook een krachtenveld, waarbinnen het soms lastig manoeuvreren is. Inzicht in de dynamiek van het familiebedrijf én de impact ervan op ieders gedrag, kan helpen om waardevolle doelen te realiseren.

Vrouw in het familiebedrijf
– over dynamiek van het familiebedrijf en ruimte voor persoonlijke groei –

Workshop Vrouw in het familiebedrijf

Hierin bieden aan een kleine groep vrouwen gedurende een middag een platvorm tijdens welke we gaan kijken naar de dynamiek van het familiebedrijf en werken rond de verhoudingen die hierbinnen spelen.

Doel van deze workshop is bewustwording creëren van de verschillende rollen die je hebt, hoe ga je daar mee om, wat past, waar geniet je van en wat zou anders mogen.

Heb je interesse, neem voor meer informatie contact met me op.

Training Vrouw in het familiebedrijf

Programma
Dit programma is ontwikkeld voor vrouwen die binnen de context van het familiebedrijf en de bijbehorende familieverhoudingen willen groeien in hun wijze van ondernemen. Zodat zij hun plek innemen op een manier die past bij hun eigen ambities, met oog voor zowel de continuïteit van het bedrijf als de familiebanden.

Het programma bestaat uit 4 modules:

Module 1: Ieders rol in het familiebedrijf
Kennismaking en verkenning van ieders drijfveren om deel te nemen aan het programma. We werken aan het inzicht in de eigen rol(len) en positie in het bedrijf en de familie.

Module 2: Werken met waarden
We onderzoeken het verschil tussen familiesystemen en organisatiesystemen. Vervolgens verkennen we vanuit welke waarden binnen het bedrijf keuzes worden gemaakt, en hoe deze zich verhouden tot wat voor jou belangrijk is.

Module 3: Bezieling en werk
In deze module ligt de focus op zelfzorg én het potentieel dat jij hebt en inzet. Wat is voor jou de moeite waard? Als je jouw verlangens serieus neemt, wat tekent zich dan af?

Module 4: Doelen realiseren
Hoe ga je “jouw opbrengst van deze training”meenemen en inzetten ten behoeve van jouw eigen welzijn en jouw rol in het familiebedrijf? Waartoe? Hoe? Wanneer? En, wat is er dan anders dan voorheen?

Praktische informatie
Het trainingsprogramma bestaat uit vier – bij elkaar horende – middagen. We werken van 13.00 tot 17.00 uur. Het aantal deelnemers is 6 tot maximum 10.

Heb je interesse, neem voor meer informatie contact met me op.